مکرون و پوتین در مورد مناقشه قراباغ کوهستانی مذاکره کردند

۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
مکرون و پوتین در مورد مناقشه قراباغ کوهستانی مذاکره کردند

به گزارش رسانه ها، روسای جمهوری فرانسه و فدراسیون روسیه در آخرین دیدار خود در پاریس پیرامون مناقشات منطقه ای در بالکان و ناگورنور- قراباغ به مذاکره پرداختند. به گزارش آذریها، روسیه و فرانسه از روسای مشترک گروه مینسک هستند. سازمان ملل در سال 1994 حل و فصل مناقشه قراباغ را به سازمان همکاری و امنیت اروپا واگذار کرده بود.

به گفته دفتر پوتین، این مذاکرات محرمانه، سازنده و جدی بودند.