جلسه حضرت‌پورها با عناصر فعال در شبکه تجزیه طلب گوناز تی وی

۲۵ شهریور, ۱۳۹۸
جلسه حضرت‌پورها با عناصر فعال در شبکه تجزیه طلب گوناز تی وی

روح الله حضرت‌پور و محمد حضرت پور ( شهردار ارومیه) با عناصر فعال در زمینه تجزیه طلبی جلسات مشترک دارند. به گزارش آذریها روح الله حضرت پور در صفحه اینتستاگرامی خود از نشست مشترک با عیسی نظری و توحید ملک زاده دیلمقانی خبر داد.

عیسی نظری، اخیرا در گفتگوهای خود با شبکه تجزیه طلب گوناز تی وی به فعالیت تبلیغی علیه کشور  و نظام می پردازد. وی همچنین طی مقاله ای در هفته نامه محلی آغری، جمهوری اسلامی را چهل سال حکومت نکبت نامیده بود ( برای دیدن مطلب کلیک کنید).

وی در گفتگوی با گوناز که نشان از همکاری با این جریان تجزیه طلب وابسته به سازمان سیا دارد، اظهاراتی سخیفی علیه کشورمان مطرح کرده بود.

توحید ملک زاده دیلمقانی از دیگر عناصر فعال در همین زمینه کسی که مقالات خود را به صورت مکرر در سایت گوناز منتشر می‌کند. اگر تیتر این مقالات در گوگل مورد جستجو قرار گیرد، متوجه خواهیم شد که این مقالات به صورت اختصاصی برای گوناز نوشته شده است و اثر دیگری از آنها در گوگل نیست. جستجوی نام ملک زاده در سایت گوناز نزدیک به ده مقاله را نشان می دهد.

از سوی دیگر شهردار ارومیه برخی دیگر از عناصر قومگرا را در فرهنگسراها یا ادارت فرهنگی شهرداری به کار گرفته است.

حال باید پرسید، نسبت روح الله حضرت پور و محمد حضرت پور با این افراد چیست؟