موسیقی آذربایجانی شاخه‌ای مهم از موسیقی کهن ایرانی/وحید بهمن

۳ مهر, ۱۳۹۸
موسیقی آذربایجانی شاخه‌ای مهم از موسیقی کهن ایرانی/وحید بهمن

وحید بهمن/ ‏نوروز ۸۸ خورشیدی در آکادمی علوم باکو به یکی از اساتید حاضر از تشابهات موسیقی آذری با موسیقی اصیل ایرانی گفتم، برآشفت و گفت: خیر آقا این موسیقی اختصاصی ترکان است، گفتم حداقل بروید و از دشت قابچاق برای نام‌های ایرانی دستگاه‌هایش (همایون، سه‌گاه، چهارگاه، شور، راست و …) نام پیدا کنید، بعد ادعا کنید!!

نام‌‌های ایرانی دستگاه‌های موسیقی سنتی و مقامی (موغام) آذربایجانی:?

?سه‌گاه
?چهارگاه
?راست
?همایون
?شوشتر
?بیات شیراز
?شور
?سه‌گاه زابل
?ماهور

موسیقی مقامی (موغام) آذربایجانی  بعنوان شاخه‌ای مهم از موسیقی کهن ایرانی در منطقه آذربایجان و سرزمین‌های شمال رود ارس (اران و شروان) رواج گسترده‌ای دارد.

?muğam dəstgahları rast, şur, segah, şüştər, bayatı-şiraz, çahargah, hümayun məqamlarına əsaslanır.

? از طریق لینک زیر نام دستگاه‌های موسیقی مقامی (موغام) آذربایجانی را در تارنمای دانشنامه‌ی موغام باکو (Muğam Ensiklopediyasi) مشاهده بفرمایید.

http://mugam.musigi-dunya.az/m/mugam_destgahlari.html

? @Ir_Bahman