دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

۲۲ مهر, ۱۳۹۸
دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

 

نه تن از رهبران تجزیه طلب کاتالونیا به زندان های سنگین محکوم شدند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، بنا به حکم دیوان عالی اسپانیا این افراد به دلیل نقش خود در «فتنه انگیزی» و «سوءاستفاده از اموال عمومی» به حبس محکوم شده اند. سه نفر دیگر از متهمان نیز به دلیل «نافرمانی» به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اوریول جونکرس یکی از رهبران جدایی طلب کاتالونیا است که به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

دادستانی اسپانیا برای شماری از محکومان درخواست ۲۵ سال زندان کرده بود. حکم صادره با توجه به احتمال بروز خشونت در کاتالونیا برای این منطقه و اسپانیا اهمیت زیادی دارد. برگزاری همه پرسی جدایی کاتالونیا از اسپانیا در سال ۲۰۱۷ و به دنبال آن اعلام استقلال این منطقه خودمختار یکی از جدی ترین بحران های سیاسی اسپانیا را طی دهه های اخیر رقم زد.

جلسات محاکمه رائول روموا، سیاستمدار کاتالان و ۱۱ تن دیگر از رهبران جدایی طلب کاتالونیا از ماه فوریه (بهمن) تا ژوئن (خرداد) برگزار شد.

دیوان عالی اسپانیا در حالی متهمان را به دلیل «فتنه انگیزی» مجرم شناخت که رهبران جدایی طلب کاتالونیا به «شورش» نیز متهم شده بودند. اتهام «شورش» در اسپانیا اتهامی سنگین و خلاف قانون اساسی شناخته می شود.

نه نفر از ۱۲ متهم این پرونده نزدیک به دو سال است که بدون صدور قرار وثیقه در زندان به سر می برند.

گفتنی است برخی عناصر وابسته به سرویس های خارجی، نیز که با اخد ماهیانه دویست دلار به فتنه انگیزی قومی مشغول بودند، اخیرا از سوی دادگاه اردبیل به 15 سال حبس محکوم شده اند.