پیامدهای بی‌احترامی به پرچم و سرود ملی در برخی کشورها

۲۲ آبان, ۱۳۹۸
پیامدهای بی‌احترامی به پرچم و سرود ملی در برخی کشورها

پرچم و سرود ملی عناصری جدایی‌ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می‌روند. پس از وقایع تروریستی در فرانسه، سرود ملی این کشور به نشانه‌ای از همبستگی میان فرانسوی‌ها تبدیل شد. با اینحال در همه کشورها و در نزد همه مردم پرچم و سرود ملی ارزش یکسانی ندارد و گاه نشانه‌ای از اقتدارگرایی دولت و یا یک ایدئولوژی خاص در نظر گرفته می‌شود.

هفته گذشته دولت چین اعلام کرد هر گونه بیاحترامی به سرود و پرچم ملی این کشور مجازات سه سال زندان را در بر خواهد داشت.

توهین به نمادهای ملی در آمریکا نیز با واکنش سیاستمداران همراه است. در ماه سپتامبر سال جاری نیز برخی بازیکنان رنگین‌پوست لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا در اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه هنگام نواختن سرود ملی زانو زدند. حرکت این بازیکنان با واکنش خشماگین دونالد ترامپ روبه‌رو شد.

بر اساس قوانین مربوط به پرچم آمریکا، هنگام نواخته شدن سرود ملی، افراد حاضر باید بایستند و به پرچم نگاه کنند. نظامیان باید سلام نظامی دهند و شهروندان نیز دست راست خود را بر روی قلب خود قرار دهند.

موضوع احترام به پرچم در آمریکا به مسئله‌ای جنجالی تبدیل شده است. برخی نیز تلاش می‌کنند تا برای بی‌احترامی به نماد ملی مجازات و جریمه تعیین کنند. دونالد ترامپ اخیرا در پیامی توییتری به بی‌احترامی به پرچم ملی واکنش نشان داد. او در پیامی توییتری گفت: «به کسی نباید اجازه آتش زدن پرچم ملی را داد. کسی که چنین کاری را بکند باید عواقب آن را با از دست دادن حق شهروندی و یا حبس یک ساله متحمل شود.» آخرین باری که سنای آمریکا قانون مجازات برای بی‌احترامی به پرچم ملی را به رای گذاشت به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. طرفداران مجازات در آن زمان با سرخوردگی مواجه شدند. طرح برای اجرایی شدن به ۶۷ رای در سنا نیاز داشت. در حالیکه تنها ۶۶ نفر به آن رای مثبت داده بودند.

کشورهای اروپایی

بریتانیا

بریتانیا اسطوره‌های زیادی درباره اهمیت احترام به تاج و تخت پادشاهی دارد. با اینحال در انگلستان، ولز و اسکاتلند قوانینی درباره مجازات برای بی احترامی به پرچم وجود ندارد.

یونان

بر اساس قوانین یونان، هر کسی به نمادهای ملی از جمله پرچم و سرود ملی بی احترامی کند با مجازات ۲ سال زندان و جریمه نقدی روبرو خواهد شد. بر اساس قوانین این کشور، اگر کسی به پرچم و سرود ملی یک کشور بیگانه در یونان توهین کند، بنا به‌درخواست دولت همان کشور، فرد مورد نظر ممکن است با مجازات حبس شش ماهه و یا جریمه نقدی مواجه شود.

آلمان

قوانین آلمان درباره پرچم ملی سخت‌گیرانه است. بر اساس قوانین این کشور، اگر کسی به پرچم فدرال آلمان آسیب برساند و یا به آن توهین کند با مجازات حبس به مدت ۵ سال روبرو خواهد شد.

فرانسه

بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۰ بی احترامی به پرچم و سرود ملی یک جرم سنگین محسوب می‌شود. اگر کسی در هنگام یک مراسم عمومی به سرود ملی و یا پرچم این کشور بی‌احترامی کند، باید بیش از ۶ هزار یورو جریمه بپردازد.

اسپانیا

در اسپانیا بی احترامی به پرچم کشور و پرچم‌های نواحی خودمختار آن جرم محسوب می‌شود و فرد خاطی به ۷ تا ۱۲ ماه زندان محکوم می‌شود. بر اساس قوانین جزایی اسپانیا، توهین به اعضای خانواده پادشاهی نیز جرم بشمار می‌رود و محکومیت ۶ تا ۱۲ ماه زندان را برای فرد خاطی به‌دنبال خواهد داشت. همچنین اگر فردی خانواده پادشاهی یا خویشان آنها را تهدید کند به ۳ تا ۶ سال زندان محکوم خواهد شد.