با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

۲۵ آبان, ۱۳۹۸
با بنزین امنیت و اشتغال و آرامش ملت را به آتش نکشید

بی تدبیری دولت در گران کردن ناگهانی قیمت بنزین بر کسی پوشیده نیست.
دولت طی 6 سال گذشته حتی یک ریال بر قیمت بنزین نیافزود.در تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن،مسئولین دولت سیاست دولت گذشته را در سهمیه بندی بنزین و پرداخت یارانه و کارت سوخت،نه تنها زیر سوال بردند بلکه این موارد را مسخره کردند…
دولت،می توانست هر سال با افزودن یک صد تومان بر قیمت بنزین،هم سیاست تعدیل حامل های انرژی را اجرا کند و هم مانع از تحمیل یک شبه گرانی بنزین بر مردم شود.این است که گران سازی ناگهانی قیمت بنزین در شب میلاد و عید،مشکوک به نظر میرسد!
ناگهان در شب عید میلاد رسول مکرم اسلام ص و امام جعفر صادق ع،کام مردم را با خبر گرانی و سهمیه بندی بنزین تلخ کردند،آن هم در شرایطی که دشمنان ایران و تشیع، در عراق و لبنان مشغول جهت دهی ضدایرانی به اعتراضات هستند و ترامپ رئیس جمهور جنایتکار دولت امریکا و دیگر مسئولان این دولت آشکارا از اعتراضات ضد ایرانی حمایت میکنند و رسانه های ضد شیعه و دولتهای شیعه کش از عربستان تا انگلیس و اسرائیل،در حمایت گسترده از اعتراضات عراق و لبنان با جهت گیری ضدایرانی فعال شده اند.
رسانه های محافل و گروهک های تجزیه طلب و تروریست از تکفیریها تا پانترکیستها و پان عربها و …نیز با خوشحالی و هیجان تمام مشغول بزرگنمایی تجمعات پراکنده در برخی شهرهای ایران هستند. همین گواه است که این تجمعات به نفع ملت ایران و امنیت کشور و کسب و کار ایرانی هاست یا به نفع دشمنانی که برای بر هم زدن امنیت و آرامش ایرانی ها و سوق دادن فضا به سوی تشنج و درگیری و در نهایت کشته سازی و….لحظه شماری می کنند.
هیچ کس نمیتواند منکر حق اعتراض به گرانی باشد اما فضاسازی با استفاده از مطالبات بحق و بسترسازی برای تشنج و خشونت و ناامنی و آتش افروزی ،نه تنها مورد موافقت مردم نیست بلکه مردم ایران که از لحاظ سیاسی از رشیدترین ملتهای جهان است،هرگز اجازه نمیدهد امنیت و آرامش توسط اخلال گران و رسانه های بیگانه و خشونت طلبان خدشه دار شود.
اکنون شایسته است؛ دولت با درک سریع تبعات سیاستها و اقدامات نادرست اقتصادی پیشگام شده و تدبیری فوری بیندیشد و ماجرا را خاتمه دهد. و اگر دولت از اقدامی فوری عاجز است،قوه قضائیه و مشخصا دادستان کل کشور میتواند با اقدامی فوری و در دفاع از حقوق عمومی،تدبیری اندیشیده و با بیانیه ای با تاکید بر سهمیه بندی بنزین فرضا دو برابر حد کنونی با قیمت سابق یا با اختلاف جزئی با قیمت سابق،به ماجرا خاتمه دهد.
شاید اگر مسببین افزایش ناگهانی قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی،با برخورد قانونی و قاطع و سریع قوه قضائیه روبرو می شدند،امروز شاهد افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تبعات آن نبودیم.