دنیزلی رفت و برنگشت/ دنیزلی اخراج شد

۱۹ آذر, ۱۳۹۸

مصطفی دنیزلی از سرمربی گری تیم تراکتورسازی اخراج شد. این مربی غیرایرانی حواشی امنیتی-انتظامی زیادی به استان تحمیل کرده بود. پیش از این در برخی اخبار سایت آذریها به این حواشی اشاره شده و نسبت به ادامه کار وی هشدار داده شده بود ( در اینجا بخوانید)