گزارش شبکه آن.ان.اس باکو در مورد فرح پهلوی همسر آخرین پادشاه ایران

۲۷ اسفند, ۱۳۹۴
گزارش شبکه آن.ان.اس باکو در مورد فرح پهلوی همسر آخرین پادشاه ایران

.
فرح پهلوی به هنگام بازدید از غرفه جمهوری باکو در نمایشگاه نوروز در نیویورک، بیان کرد خانواده و پدرم آذربایجانی (آذری) بوده اند

در این گزارش همچنین جمله ای به زبان آذری از فرح پهلوی پخش شد که از غنیره آتش اوا، خبرنگار شبکه آ.ان.اس. در آمریکا  تشکر کرد و گفت : «بخاطر محبت هایتان تشکر می کنم.»
غنیره آتش اوا، خبرنگار شبکه آ.ان.اس. در این گزارش فرح پهلوی را به عنوان مروج فرهنگ ایرانی معرفی کرد و افزود فرح پهلوی می گوید تا زمانیکه نفس می کشد، از فرهنگ ایرانی حمایت خواهد کرد. 
خبرنگار شبکه آ.ان.اس. با بیان اینکه ایرانی های سلطنت طلب مهاجر در آمریکا، به فرح پهلوی همانند یک شاه احترام می گذارند،  افزود فرح پهلوی زن قدرتمندی است. هم اکنون همه چیز برای ایرانی های مهاجر در آمریکا خوب است، اما آنها فقط حسرت دوری از وطن را دارند.