اوجالان را در انجمن وابسته به میت دیده بودم/اولین ارتباطات میت و اوجالان چه بود؟

۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹
اوجالان را در انجمن وابسته به میت دیده بودم/اولین ارتباطات میت و اوجالان چه بود؟

مهمت آونی اوزئیل روزنامه نگار نزدیک به سازمان های اطلاعاتی ترکیه به روزنامه آکسیون گفت: اوجالان را در انجمن اسلامی شرق بزرگ وابسته به میت دیده بودم.

آونی در خصوص انجمن های پوششی میت در دهه سالهای پیش از کودتای 1960 امریکایی ها به  آکسیون گفت: «یک انجمن به نام انجمن اسلامی شرق بزرگ در آن سالها فعالیت میکرد دیدم».

سایت هابرلر به نقل از مجله «آکسیون» نوشته است: آونی، اوجالان جوان را در دهه 1960 در یک انجمن به نام وابسته به میت به نام «فیکیر آژانسی» که بعدها تبدیل به شرق برگ شد در انکارا ملاقات کرده است و شاید این سرنخ اولین ارتباطات میت با وی بوده باشد.

مجله آکسیون از اظهارات آونی نتیجه می گیرد که این ادعاها «فرضیه» ای را تقویت می کند که معتقد است پ.ک.ک توسط میت راه اندازی شده و اوغور مومجو نیز به دلیل کشف این رابطه ترور شده است. به نظر می رسد انجمن مزبور، از جمله اجتماعاتی بود که میت برای پهن کردن تور اطلاعاتی و یافتن افراد مورد نظر خود ایجاد کرده بود.