الهام علی اف: هزاران تن در خیابان شعار میدهند اما 150 نفر برای جنگ داوطلب شده اند

۲۹ تیر, ۱۳۹۹
الهام علی اف: هزاران تن در خیابان شعار میدهند اما 150 نفر برای جنگ داوطلب شده اند

در پی تظاهرات مخالفان حکومت الهام علی اف در خیابان های باکو در اعتراض به مدیریت جنگ در 25 و 26 تیر 1399 الهام علی اف در گفتگو با وزرای کابینه خود، از روح شعارزده ای که بر فضای مخالفان حاکم است انتقاد کرد.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، وی در خصوص مخالفان حکومت که به خیابان ها آمده بودند اظهار داشت: که هزاران نفر در خیابان شعار میدهند اما فقط 150 نفر حاضر به ثبت نام و بسیج عمومی جهت حضور در جبهه های جنگ با ارمنستان هستند.

در هفته های گذشته، مخالفان علی اف که عمدتا از طیف های افراطی پان ترکیست مانند جبهه خلق و حکومت مساوات هستند به بهانه جنگ در طاوش، خواستار براندازی حکومت شده اند. برای دیدن فیلم کلیک کنید