کمیسیون ورزش استان آذر.شرقی در محکومیت نفرت پراکنی های قومی: دشمنان «کشور» را مایوس خواهیم کرد

۱۸ شهریور, ۱۳۹۹
کمیسیون ورزش استان آذر.شرقی در محکومیت نفرت پراکنی های قومی: دشمنان «کشور» را مایوس خواهیم کرد

ضمن تبریک کسب عنوان قهرمانی تیم تراکتور در رقابت های جام حذفی کشور، در جریان شادمانی و قدردانی هواداران تیم تراکتور شاهد حرکات و رفتار های از اندک شماری از افراد بودیم که نیتی جز لطمه زدن به تیم تراکتور و ایجاد حاشیه سازی برای موفقیت های آتی تراکتور ندارند. ضمن محکوم کردن این رفتارهای ناشایست مطمئنا هواداران و مردم هوشیار آذربایجان با طرد این افراد در صحنه های ورزشی آن هارا مایوس و دشمنان این مردم را منزوی خواهند نمود. کمیسیون ورزشی استان تمام تلاش خود را برای برگزاری مسابقات ورزشی استان که شایسته این مردم فهیم است به انجام خواهد رساند.