وزارت امور خارجه: موضوع کردستان برای ایران موضوع وطن است

۱۸ شهریور, ۱۳۹۹
وزارت امور خارجه: موضوع کردستان برای ایران موضوع وطن است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در ارتباط با حملات اخیر ترکیه به اقلیم کردستان و شمال عراق به منظور مقابله با پ.ک.ک و اینکه گاهی اوقات ایران نیز حملاتی به این مناطق داشته که باعث وارد شدن خسارت‌هایی به روستاها و مردم این منطقه شده است، به خبرنگار پرسش کننده گفت: توجه داشته باشید که موضوع کردستان برای ایران موضوع وطن است و شما هر آنچه را که رخ می‌دهد یک موضوع کردی نبینید.

وی ادامه داد: ایران در منطقه تنها کشوری است که یک اتوبان بزرگش در تهران را به نام کردستان و یک استانش را نیز به همین نام نامگذاری کرده است.