ویژه نامه همشهری پیرامون فرقه دموکرات پیشه وری

ویژه نامه همشهری پیرامون فرقه دموکرات پیشه وری

 

 

روزنامه همشهری قرن (مجموعه سنگ و الماس) که هر روز به بررسی یکی از وقایع مهم صد سال گذشته در چهار صفحه ضمیمه می پردازد، امروز چهارشنبه به سراغ متجاسرین فرقه دموکرات رفته و از زاویه های مختلف به این موضوع نگریسته است. یکی از تازه ترین سندهای منتشر شده در روزنامه همشهری، «حساب میلیونی» پیشه وری نزد بانک ایران- روس است که بر اساس اسناد بیش از هجده میلیون ریال بود و از اموال مردم آذربایجان و سرقت پول آذریها در بانک های تبریز به هنگام فرار… به دست آمده بود. ارزش این پول در سال 1325 بسیار زیاد و قابل ملاحظه بود و ایران بارها تلاش کرد از طریق دیپلماتیک این پول را پس بگیرد که موفق نشد.

 

?روزنامه همشهری علاوه بر چند سند منتشر نشده، یادداشت هایی از مصطفی شوقی و سالار سیف الدینی و بریده برخی روزنامه های وقت را منتشر کرده است. کیش و مات استالین توسط دیپلماسی قوام، مردی که به سردسیر رفت داستان زندگی جعفر پیشه وری، بازیگران فرقه دموکرات، میراث قیام افسران خراسان و… از جمله یادداشت هایی است می توانید در این مجموعه بخوانید.

 

دسترسی به محتوای مقالات

 

http://newspaper.hamshahrionline.ir/topics/127/safheh-one.html