کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

۷ مهر, ۱۳۹۹
کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

جلیل‌ محمدقلی‌زاده،در این کاریکاتور روزنامه ملانصرالدین به خوبی نشان می‌دهد که چطور تجددگرایان باکو از نمادهای فرهنگی و تاریخی، سیاسی ایران می‌خواهند که شمال ارس را ترک کنند.

روحانیت، آثار ادبی نظامی گنجوی و دیوان سالاری ایران به صورت نمادین از شمال ارس رانده می شوند.

دبیران و ادبا و علمای ایرانی دفتر و دیوان را جمع کرده اند به جنوب ارس می‌روند. این انتخاب ناسیونالیست‌ها و تجددگرایان آنجا بود!

امروز آنها هنوز درگیر این ایدئولوژی مسموم و برساخته هستند و در تناقضات آن گیر کرده اند.