نمایشنامه دیباچه نوین شاهنامه+دانلود

۹ آبان, ۱۳۹۴
نمایشنامه دیباچه نوین شاهنامه+دانلود

پردازد که کشور در اشغال خلفای عرب و شرکای بیابانگرد آنها بود.

دیباچه نوین شاهنامه زندگی نامه فردوسی و مصیبت نامه شاعری دهقان زاده است که تمام ثروت خود را صرف یافتن و خریدن کتابهای و نسخ های قدیمی خدای نامه ها و باستان نامه ها کرده است. بیضایی در این نمایشنامه خراسان را سرزمینی چند تکه نشان می دهد که هر روزی امیری عرب یا ترک از جانب خلیفه بر شهرهای آن حاکم می شود دهها امیر و سرکرده با حکم خلیفه عباسی به جان هم افتاده اند و این نیز سیاست زیرکانه از سوی خلفای بغداد برای نابودی ایران است.  داستان شهری را توصیف می کند که زبانی که در خیابان به گوش می رسد دیگر برای ایرانیان آشنا نیست. در چنین فضایی است که فردوسی به سرودن شاهنامه می پردازد و افسانه ها و اسطوره های مرده را یکبار دیگر زنده می گرداند و به این ترتیب ایران و زبان فارسی نیز یکبار دیگر زنده می شوند.

جهت مطالعه کلیک کنید