درس گفتارهای ماکیاول+دانلود

درس گفتارهای ماکیاول+دانلود

و فرهنگ علوم سیاسی کشور در بردارنده مطالعه و بررسی تطبیقی آرای این عالم علم سیاست(ماکیاول) است.

از آن جایی که اندیشه ها و افکار استاد فرزانه به ویژه اندیشه ایرانشهری که در بخش نخست به تبیین آن می پردازند، متعلق به تمام جهان ایرانی بوده و در انحصار شرکت،گروه و دسته خاصی نیست، جهت استفاده تمام فارسی زبانان،ایرانی تباران و علاقه مندان در سراسر جهان فایل های شنیداری این نشست آن در اختیار عموم قرار می گیرد.

در ذیل می توانید نشست های و فایل های شنیداری این درس گفتارها را دانلود کنید.

 

 

 

نشست نخست

نشست دوم

نشست سوم

نشست چهارم

نشست پنجم

نشست ششم

 

 

 

 

 
ماکیاوللی و بنیاد گذاری اندیشه سیاسی جدید/سیدجواد طباطبایی
گفتار در تداوم فرهنگی ایران و نقش ترکان در انحطاط اندیشه سیاسی/سیدجواد طباطبایی
میراث سیاسی و پیشینه نهاد دولت در ایران/حمید احمدی