اگر ارمنیان ما را ببخشند خداوند ما را نخواهد بخشید

۱۸ فروردین, ۱۳۹۴
اگر ارمنیان ما را ببخشند خداوند ما را نخواهد بخشید

به یکصدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان کرده است.

شاهین مقاله خود را اینگونه آغاز می کند:

هنگامی که روز دوم آوریل فرا می رسد، قلبم آزرده و وجدانم مشوش می شود ،از انسانیت خجالت می کشم،در این روز و جلوی دیدگانم آن کودکانی را می بینم که در راه سوزان بیابانها از گرسنگی و تشنگی هلاک شدند و مادرانی را می بینم که بالجبار خانه های خود را رها کرده و بدنبال سرنوشتی نامعلوم رهسپار مرگ می شوند.
 
چرا دوم آوریل؟ زیرا در این روز در شهر وان ترکیه جشن پیروزی و آزاد سازی شهر از دشمن را جشن می گیرند یعنی پاکسازی شهر از ارمنیان قسمتی از ارمنیان شهر وان را به تبعید اجباری وا داشتند و قسمت دیگر را دسته دسته کنار دیوارهای شهر تیرباران کردند.

آنها بسیار بی رحمانه کشتند و در توجیه این عمل شنیع خود بزرگترین داستانهای تخیلی را رواج دادند. آنها حتی به قبرهای ارمنیان هم رحم نکردند و همه را نابود کردند.
 
ای مسلمانان ترکیه تا کی می خواهید به این سیاست انکار ادامه دهید؟ بگذارید نوادگان ترکان جوان که مصبب این جنایات بودند پاسخگو باشند و از اجدادشان دفاع کنند، شما خود را آلوده این داستانهای کثیف نکنید و دست از حمایت آنان بردارید.

ای مردم ترکیه این گفته پیامبر اسلام را بیاد بیاورید که می گوید: حتی اگر دختر من گناهکار باشد باید مجازات شود.

آنها می گویند برخی از ارامنه به دشمن پیوسته بودند ،به فرض هم اگر چنین باشد وظیفه دولت دستگیری و مجازات عادلانه آنان در دادگاه بوده است نه آنکه هزاران زن ،کودک و سالخورده بیگناه را قتل عام کنند.

از اینرو امروز وظیفه تک تک ما مردم است که این واقعیات را بپذیریم و عذرخواهی نمائیم، زیرا اگر ارمنیان ما را ببخشند خداوند مار را نخواهد بخشید

ما وظیفه داریم به ارمنیان بگوییم:

ما را ببخشید که اجداد ما نتوانستند از اجداد شما محافظت کنند ،ما عذر می خواهیم.