جمهوری آذربایجان دو دهه تلاش برای ملّت سازی

۳۱ فروردین, ۱۳۹۲

از همان بدو تشکیل جمهوری آذربایجان  در شمال ارس ( قفقاز جنوبی) که تا یکصد و اندی سال اخیر جزو سرزمین های  ایران  به شمار می رفت شاهد بعضی رفتارهای ناشایست دولتمردان بادکوبه که به نوعی دهن کجی به رعایت حسن همجواری در عرف دیپلماتیک تعبیر می شود، هستیم ؛ وقوع جنگ قره باغ و اشغال یک پنجم از اراضی جمهوری آذربایجان توسط کشور ارمنستان  و آوارگی اهالی آن ؛ همچون گره کور و لاینحلی است که بین دولتمردان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بدون حصول هیچ نتیجه ای  ابتر باقی مانده است ، حضور لابی های صهیونیسم که خود فاقد مشروعیت بین المللی هستند در لایه عمیق دولت بادکوبه جهت ناامن کردن قفقاز جنوبی با هدف ضربه زدن به منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران در حمایت ازگروه های  ضد ایرانی با عنوان پان ترکیست که زائیده افکار استعماری دول غربی  جهت تجزیه سرزمینی ؛ برای دستیابی به منابع زیرزمینی و موقعیت استراتژیک که اهداف توسعه طلبانه را به دنبال خود داشته و طرحهای پرشماری را برای تغییر هویّت  قفقاز جنوبی اعمال کرده اند با برگزاری چندین نشست و همایش ضدایرانی برعلیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران ما را برآن داشته تا دولتمردان بادکوبه را به یاد آوری چند نکته متذکر شویم :

 

1-با رجوع و مطالعه اسناد و کتب تاریخی از نویسندگان دو کشور و تورق عهدنامه های شوم گلستان و ترکمانچای که در پی بی کفایتی سران قاجار  با روسیه تزاری منعقد گردید و با توجه به اتمام تاریخ عهدنامه ترکمانچای هموطنان آذری ایران هرلحظه منتظرالحاق و بازپس گیری سرزمین های اشغالی قفقاز جنوبی هستند.

2-دولتمردان بادکوبه با تغییر فرهنگ و قطع کردن ارتباط آنها با پیشینه فرهنگی ، تاریخی ایران ؛ دو بار اقدام به تغییر الفبا کردند که با تغییر الفبا در پی قطع ارتباط سرزمین قفقاز جنوبی با گذشته فرهنگی ،تاریخی  ایران را سبب گردیدند.

3- دولتمردان بادکوبه با ادامه دادن اهداف استالینی که آمیزه ای از کمونیسم و قوم گرایی و تحت حمایت مادی و معنوی قرار دادن قوم گرایان شکست خورده سیاسی ایران  که در راستای تحقق اهداف توسعه طلبانه و نفوذ بیشتر بر قفقاز جنوبی و اذربایجان ایران بوده اند که در نهایت با شکست شوروی کمونیستی اهداف درازمدت استالینی در صفحه بین الملل محو شد.

4-دولتمردان بادکوبه علیرغم شعارها و ادعاهایشان مبنی بر یکسان نگری نسبت به مذاهب و ادیان ، وضعیت نابسامان شیعیان ایران شمالی علی رغم صدور فراوان نفت ، توجه مجامع بین الملل حقوق بشری  در راستای رعایت حقوق تضعیف شده شعیان  را معطوف می دارد.

5-با توجه به تحولات سه سال اخیر در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا و بیداری امتهای اسلامی دولتمردان بادکوبه از اعمال زور نسبت به گروههای مسلمان که شیعیان بیشترین آمارو ترکیب جمعیتی اش را تشکیل می دهند دست برداشته تا آزادانه همچون بقیه کشورهای اسلامی  مراسمات مذهبی را در مساجد به جای آورده و مانع از ورود زنان  محجبه به دانشگاهها ی آن کشور نشوند.

6- درنظام روابط بین الملل و رعایت حسن همجواری ، دولتمردان بادکوبه در عمل به گروههای معارض و مخالف جمهوری اسلامی ایران که در جهت ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران اسلامی فعالیت می کنند اجازه برگزاری هیچ گونه نشست سیاسی  خارج از عرف دیپلماتیک  داده نشود که درنهایت با تکرار چنین نشستهایی به سوءنیت در روابط سیاسی تعبیر خواهد شد.

* لیلا حسینیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر