مقالات پژوهشی در باب فرقه دموکرات

۱۲ آذر, ۱۳۹۱
مقالات پژوهشی در باب فرقه دموکرات

کنند.

 

– در آذربایجان چه گذشت: راز های سر به مهر، حمید احمدی ، مجله اطلاعات سیاسی -اقتصادی

 

– استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات، کاوه بیات، فصلنامه گفتگو

 

– بحران در آذربایجان، روبروت روسو، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی

 

– بحران آذربایجان از دید اسناد نو یافته شوروی، ناتالیا یگوروا، اطلاعات سیاسی-اقتصادی

 

– روایت اسناد امریکایی و انگلیسی از بحران آذربایجان 1325، سالار سیف الدینی، کتاب ماه تاریخ

 

-ارتش سرخ شوروی و چگونگی ابداع آذربایجان شمالی، دیوید نیسمن، فصلنامه گفتگو

 

– نگرانی های ترکیه از برآمدن فرقه دموکرات آذربایجان، آمد نیامد پان ترکیسم، خسرو بهمنی قاجار، فصلنامه گفتگو

 

– اتحاد جماهیر شوروی و فرقه دموکرات آذربایجان از دیدگاه اسناد نو یافته،آرزو یوسفی، لادن اکبری،اطلاعات سیاسی -اقتصادی

 

– فرقه دموکرات آذربایجان به روایت مدارک و اسناد، علی امینی نجفی

 

-از پیشه وری ما تا پیشه وری دیگران ، محمد حسین خسرو پناه، فصلنامه گفتگو

 

– بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان، محمد عابدی اردکانی، فصل نامه تاریخ روابط خارجی

 

– تحلیلی بر سیاست خارجی شوروی قضیه آذربایجان 1325 -1320 ، محمود عبدالله زاده، اطلاعات سیاسی- اقتصادی

 

– فراز و فرود فرقه دموکرات، داریوش به آذین، اطلاعات سیاسی- اقتصادی

 

– تلاش مهاجرین نادم در شوروی برای بازگشت به ایران، حسین احمدی، فصلنامه مطالعات آسیاسی مرکزی و قفقاز