تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

۲۵ خرداد, ۱۳۹۵
تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

ه جمع آوری طومار در شهر سوسنگرد را تکذیب کرد و اعلام نمود که مردم شریف سوسنگرد چنین طوماری را هرگز جمع آوری نکرده اند و تنظیم این خبر از طرف خبرنگار اعتماد نبوده است.

توضیح اینکه کلید پروژه بعثی تغییر نام های تاریخی خوزستان پس از برگزاری یک نشست در کشور کویت برای تجزیه طلبان بعثی گرفته شده و به عنوان نخستین گام تعریب خوزستان اجرای آن به بعثی های داخلی سپرده شد که می بایست از طریق نفوذ در دستگاههای اداری و سیاسی محلی و همچنین کار تبلیغاتی در رسانه های خارجی انجام می یافت.

وب سایت فارسی العربیه با انتشار یک خبر مجعول و ارجاع خبر به روزنامه اعتماد، سعی کرد تا منبعی معتبر برای اخبار ضد ایرانی خود محیا کند. ولی با تکذیب و نکوهش این خبر از سوی اعتماد، به خبر نیز بلاموضوع محسوب می شود.

واکنش رسانه های محلی

تلاش بی‌شرمانه برای جایگزینی نام‌های خوزستان با اسامی بعثی
«محمره» نامیدن خرمشهر همگام با پروژه «تعریب» خوزستان جنگ نرم شیخ نشین ها علیه کشور