چوب سردار آجرلو بر در چرخ سیاست خارجی ظریف

۱۸ خرداد, ۱۳۹۵
چوب سردار آجرلو بر در چرخ سیاست خارجی ظریف

و در حالی که ادوارد نعلبندیان  وزیر امور خارجه ارمنستان در تهران حضور داشت، طی اقدامی زشت اعلام کرد که به دلایلی اقدام به لغو قرارداد بازیکن ارمنستانی تیم تراکتورسازی کرده است.

کارشناسان این اقدام را در راستای چالش سازی برای وزارت امورخارجه از سوی سردار آجرلو و بی احترامی به میهمان این وزارت خانه تلقی کرده اند. به نظر می رسد آجرلو هنوز به تبریر نرفته قصد دخالت در سیاست و مناسبات منطقه ای را نیز دارد.

هزاران نفر هم میهن ارمنی در تبریز، ارومیه و شهرهای دیگر در کنار آذری‌ها زندگی میکنند و آذری‌ها هیچگام مشکلی با این هم میهنان نداشته اند، اکنون معلوم نیست که بنا بر چه تحلیلی جناب آجرلو که در عرصه فرهنگ و سیاست هم از طریق نشریات حضور دارند به این نتیجه رسیده است که در راستای «وحدت آذری ها» باید از جذب مدافع ارمنی خودداری کند!