واکنش رحیم شهریاری به علامت شیطان پرستانه عده ای از بیگانه گراها

۸ خرداد, ۱۳۹۵
واکنش رحیم شهریاری به علامت شیطان پرستانه عده ای از بیگانه گراها

واکنش نشان داد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» تعدادی از نفرت پراکنان قومی که به دلایلی غیر از کنسرت و پس از مصرف مشروبات الکلی به کنسرت رحیم شهریاری راه پیدا کرده بودند، در حین اجرای کنسرت به عربده کشی و نشان دادن علامت شیطان پرستی (گرگ) پرداختند.
شهریاری با دیدن این صحنه موسیقی را قطع میکند و ضمن برخورد با این افراد، میگوید:  “شما بی خود میکنید چنین کاری میکنید” و از نیروی انتظامی میخواهد که این افراد مجرمین را دستگیر کند و در ادامه میگوید ما ایرانی هستیم و ترکیه و باکو تنها همسایه ما هستند

پس از این حادثه از همان دیروز اوباشان پان ترکیست به صفحه اینستاگرام شهریاری هجوم برده و زشت ترین الفاظ را نثار این مرد وطن دوست کردند.