جریان اصلاحات در خوزستان و پیوند با قوم‌گرایی

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵
جریان اصلاحات در خوزستان و پیوند با قوم‌گرایی

مورد دغدغه  همگان در خوزستان شده است.

این جریان سیاسی اصلاح طلب که دوباره در حال عرض اندام است از پیوند دو جریان سیاسی و قومی حاصل می آید که در دوران دولت اصلاحات تحت عنوان لجنه الوفاق (و بعدها حزب وفاق) در خوزستان شروع به کار کرده و سرانجام نیز منجر به شکل گیری بنیادگرایی قومی و انحرافات مذهبی در استان خوزستان شد.

محمد کیانوش راد به همراه جاسم شدید‌زاده در دور ششم مجلس شورای اسلامی توانستند با بسیج عرب زبانان و دادن شعارهایی همچون ما آمده ایم تا «حقوق شما را از جمهوری اسلامی بگیریم و به شما پس بدهیم»، توانستند خود را به مجلس شورای اسلامی برسانند. بعدها محمد کیانوش راد از اعضای ارشد حزب جبهه مشارکت شد و در همین راستا دوست خود «جاسم شدیدزاده» را نیز تشویق به تقویت و گسترش حزب وفاق در خوزستان کرد. در نتیجه شدیدزاده خود از موسسین این حزب تجزیه طلب شده و تشکیلات این حزب را در دست گرفت و به این ترتیب محمد کیانوش راد پشت صحنه این حزب تجزیه طلب قرار گرفت.

 به دنبال اقدامات خطرناک و خائنانه این حزب برخوردهای امنیتی و قضایی در خصوص افراد آن دنبال شد که به کشف خانه های تیمی و ابزار بمبگذاری مربوط  اغتشاشات در فروردین 1384 و به تبع آن سلسله بمب گذاری های آن سال منتهی شد.

محمد کیانوش راد و جاسم شدید زاده هم اکنون خود را رهبر جریان اصلاح طلبی در استان خوزستان می دانند و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392 دوباره تشکیلات خود را راه انداخته و توانسته خود را محور اصلاحات استان معرفی کرده و به شعارهای قوم گرایانه در راستای به دست آوردن منافع شخصی “خویش” و “حزب خویش ” اقدام کنند.

کیانوش راد در مصاحبه با وب سایت خبری تحلیلی خوزیان نیوز می گوید« جو امنیتی در کل هنوز وجود دارد، اما برای عرب ها این ظلم بصورتی مضاعف وجود دارد. به یکی از مسئولان گفتم اگر حتی همه مدیریت های استان خوزستان در دست عرب ها باشد، باز هم هیچ مشکلی برای امنیت خوزستان و کشور پیش نخواهد آمد» وی این روزها مرتبا از حقوق عرب زبان ها می گوید و سعی در تحریک این قوم شریف و با اصالت در خوزستان دارد تا از طربق تحریک و تحمیق آنها به اهداف شخصی خود در استان برسد.

مثلث کیانوش راد، ابراهیم عامری، جاسم شدیدزاده این روزها در نقابی نو از اصلاح طلبی در خوزستان در حال فعالیت و بازی با احساسات قومی عرب زبانان هستند تا سوار بر احساسات این قوم خود را  به مجلس و قدرت برسانند.

کیانوش راد در مجلس ششم چهار سال فعالیت کرد، نتیجه فعالیت های وی نا امنی‌های سال 1384 و بمبگذاری هایی بود که طی آن اهواز به خون کشید و بیش از همه دود آن در چشم عشایر و شهروندان عرب زبان رفت. وی حزب به ظاهر مدنی الوفاق را تقویت کرد و تاسیس کرد، اما از داخل این حزب  بمب‌گذارها بیرون آمدند. آتش انفجار این بمب‌گذاری‌ها پیش از همه دامنگیر عرب‌زبانها شد، کیانوش راد اکنون بازگشته است، معنای این بازگشت برای کسانی که طالب آرامش و امنیت اند ، معنای خوبی نیست، فعالیت های ضد وحدت ملی، ضد امنیتی این عده در منطقه با انگیزه کسب قدرت باعث نگرانی بسیار است.