رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵
رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

عنوان « چه چیزی می توانیم از دخالت اسراییل در درگیری آذری-ارمنی بیاموزیم؟» به قلم آرمین روزن، نوشت :

« ممکن است دخالت اسراییل در یک مناقشه دیگر ، یعنی مناقشه قره باغ کوهستانی به معنای بی درایتی تلقی شود. روزنامه هاآرتض اخیرا نوشت که هواپیماهای نظامی جمهوری آذربایجان در زمان جنگ چهار روزه قره باغ کوهستانی دوبار در اسراییل فرود آمدند.  این، خیلی ها را متعجب کرد، اما  به هیچ وجه ناشی از کم توجهی اسراییل در سیاست خارجی نیست. در شرایط کنونی ، این نشانه حرکت آزادانه اسراییل است.  هم اکنون سیاست خارجی اسراییل در منطقه، در موقعیتی برتر قرار دارد. جنگ ماه آوریل بطور ویژه ای برای اسراییل پیچیده بود؛ (اما) به لطف روابط نظامی اسراییل و جمهوری آذربایجان و خصومت مشترکشان با رژیم ایران که بطور مستقیم در مرز جنوبی جمهوری آذربایجان قرار دارد، این کشور یکی از نزدیک ترین متحدان اسراییل با اکثریت جمعیت مسلمان است.»

در این مقاله افزوده شده است :

«  درگیری های اخیر در قره باغ کوهستانی، در شرایطی روی داد که برای سیاست خارجی تل آویو چندان هم مناسب نبود. در مناقشه سوریه، نزدیک بود که اسراییل با روسیه درگیر شود که  با تفاهمی که میان دوطرف حاصل شد، اسراییل ، اهداف حزب الله را هدف قرار داد. اما، دو طرف در مناقشه قره باغ ، در دو طرف کاملا روبروی هم ایستاده اند. روسیه در ارمنستان دارای نیروی نظامی است. اسراییل نیز برای جمهوری آذربایجان سلاح های مدرن تامین می کند. گرچه سازمان امنیت و همکاری اروپا تحریم فروش سلاح به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را حفظ کرده است، اسراییل مناسباتش با جمهوری آذربایجان را مهمتر از این تحریم می داند.  هاآرتض نوشته است که اسراییل طی چهار ساله اخیر 5 میلیارد دلار سلاح به جمهوری آذربایجان فروخته است.  اما، تل آویو نیز در مورد مناقشه قره باغ کوهستانی با احتیاط رفتار می کند. به عنوان مثال، اسراییل از ارمنستان نخواسته است که از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان خارج شود. زیرا، اگر این درخواست را مطرح کند، ممکن است توجه دیگران را به اشغال ساحل غربی رود اردن توسط اسراییل جلب کند.  اسراییل نیز سربازانش را از اراضی که متعلق به خودش نیز خارج نمی کند. همچنین اسراییل تعیین سرنوشت حقوقی قره باغ کوهستانی را  به خود طرف های این مناقشه واگذار کرده است. اگر هاآرتض فاش نکرده بود،  حمایت نظامی اسراییل از جمهوری آذربایجان نیز مخفی باقی می ماند.  در غیر این صورت نیز،  اسراییل با ارمنستان که متحد روسیه است، دچار تضاد دیپلماتیک می شود.  »

آرمین روزن افزوده است :‌« موضع اسراییل در مناقشه قره باغ کوهستانی یک تفسیر دیگر نیز دارد. هم اکنون اسراییل موقعیت استراتژیک بی سابقه ای در منطقه کسب کرده است. اسراییل با مهارت از عهده مناقشه سوریه که در کشورهای همسایه بی ثباتی ایجاد کرده، برآمده است. با استفاده از بحران سوریه، جناح های فلسطینی تضعیف شده اند و اسراییل مناسباتش را با ترکیه نیز عادی سازی می کند.  حتی عربستان سعودی نیز دسترسی اسراییل به دریای سرخ و اقیانوس هند را  فراهم می کند. البته  تهدیدهایی نیز برای عمق استراتژیک اسراییل وجود دارد. ایران و قطعنامه های مختلف شورای امنیت سازمان ملل خطری برای موقعیت اسراییل هستند. اما، هم اکنون  اسراییل از موقعیتی کاملا قدرتمند در برقراری مناسبات با کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان براساس شروط اسراییل برخوردار است، بدون اینکه نگران نتایج احتمالی آن باشد.»  

در این مقاله افزوده شده است : «  براساس گزارش سال 2015  موسسه مطالعات امنیت ملی گالیا لیندنستراوس Gallia Lindenstrauss ، اسراییل تنها تامین کننده آذربایجان با سلاح های پیشرفته است.»