رژیم جمهوری یاکو ، مدرسه علوم دینی نارداران را تخریب کرد

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
رژیم جمهوری یاکو ، مدرسه علوم دینی نارداران را تخریب کرد

، در پی آغاز ماموران فرمانداری به عملیات تخریب ساختمان حوزه علمیه «امام زمان (عج)» نارداران به بهانه تعریض معبر، تعدادی از ریش سفیدان ناردارانی معترض به تخریب این مدرسه دینی ، به سمت ریاست جمهوری رژیم باکو حرکت کردند.
ساکنان نارداران می گویند ساختمان این مرکز آموزش اسلامی به هیچ وجه مزاحمتی برای تعریض راه  ایجاد نمی کند و تعریض راه، صرفا بهانه ای برای تخریب ساختمان مدرسه دینی امام زمان (عج) نارداران است.
ساکنان نارداران افزودند در حالی که راه های نیازمند تعریض در نارداران ، بدون مرمت باقی مانده اند ، تخریب ساختمان مدرسه دینی امام زمان (عج) نارداران آغاز شده است.