اعتراض اصلاح طلبان تبریز به همایش ضدایرانی لیست امید

۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
اعتراض اصلاح طلبان تبریز به همایش ضدایرانی لیست امید

برخورد شورای مرکزی اصلاح طلبان تهران با برگزار کنندگان این همایش شده اند.

به نام الله ناظر باطن ها
عکس پاره کن های دکتر خاتمی حال در لباس منافق طرفدار اصلاحات شده اند ما طرفداران اصلاحات با دلی پر درد و غم امروز در تبریز دیار میر دلها و … بغض در گلویمان جای خشک کرد و مات و مبهوت نظاره گر جولان دادن افرادی بودیم به بهانه یک مراسم .کل اصلاحات را زیر سوال بردند کسانی که در ۸۸ بمب صوتی منفجر کردند در سخنرانی میر دلها امروز شده بودند ستاد اجرایی و کاندیداهایی که دلباخته به سوت کف فقط و فقط ۴۰۰ ،۵۰۰ نفر جدایی طلب.
سخت است ببینی دشمنان خاتمی در لباس نفاق هستند شده اند اصلاح طلب و جالب تر انکه حال با این اتفاقات و حرفهایی که زده شد ما جوانان اصلاح طلب شک داریم حتی لیست تبریز اصلاح طلب باشند چون نوع حرفهایی که زده شد امیخته به لمپنیسم شدید بود و شعار ها بویی از اصلاح طلبی نمیداد حتی لوگو مراسم نقشه اذربایجان شرقی غربی و اردبیل جدا از ایران بود در عین بی سلیقه گی حتی اعضا ستادبه این نیز توجه نکرده بودند  ما جوانان اصلاح طلب تبریز  یادمان نرفته پان ترک ها عکس دکترخاتمی را در سال ۸۸پاره کردند یادمان نرفته در تمامی اجتماع هایی که بودیم به دکتر خاتمی و ما حامیان اصلاحات چقدر توهین شد تا همین چند وقت پیش توهین های شما به ما اصلاح طلبان و حملات شما ایاغی ها به گروه های تلگرامی اصلاحات یادمان نرفته. به جز خانم ساعی دیگر کاندیدا ها هیچ نشانی از اصلاحات در حرفهایشان دیده نشد دوستان لیست  ایا یادتان رفته بود بگویید شما بودید که با اسم دکتر خاتمی رای اوردید در سخنرانی شما سه عزیز این اسم دکتر خاتمی مغفول ماند شاید کف زدن آن تعداد کم برای شما خیلی جذاب بود فقط این را بدانید این راه شما عزیزان ره به جایی جز لطمه به اصلاحات ندارد به حد کافی ما حامیان اصلاحات مهر فتنه و نفوذی خورده ایم حال با این کار به دور از اصلاح طلبی مهر جدایی طلبی بر پیشانی ما نقش خواهد بست و تنها خواسته ما نه از ائتلاف تبریز چون دیگر لیست امید نا امیدمان کرد بلکه فقط و فقط خواسته ما از جناب دکتر عارف است که به دوستان گوشزد کنند اشتباهات آنان چه ضربه ای بر پیکر اصلاحات خواهد زد و شدیدا خواستار برخورد ائتلاف اصلاح طلبان مرکز با این گونه رفتار به دور از شان اصلاح طلبی میباشیم.
 زنده باد ایران
 زنده باد اصلاحات
 زنده با آذربایجان
جمعی از فعالین حوزه تبریز .اسکو. اذر شهر

https://telegram.me/eslahattab

ستاد انتخاباتی« لیست امید» یا «اتاق جنگ» علیه تمامیت ارضی/ همایش تجزیه‌ طلبی در تبریز به بهانه انتخابات