حمایت آویگدور لیبرمن از موضع جمهوری باکو

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
حمایت آویگدور لیبرمن از موضع جمهوری باکو

درگیری با ارمنستان مبتنی بر حقایق تاریخی، جغرافیایی و جمعیتی توصیف کرد.
به گزارش وب سایت خبری و تحلیلی آذری، آویگدور لیبرمن در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ترند جمهوری باکو درباره درگیری اخیر قراباغ  گفت : « جمهوری باکو درچارچوب اصول پذیرفته شده عمومی ، خیلی مسئولانه رفتار می کند. به نقشه نگاه کنید. هر فرد آشنا به تاریخ منطقه، می فهمد که موضع جمهوری باکو در مناقشه  این کشور و ارمنستان در خصوص قراباغ کوهستانی ، کاملا برحق و مبتنی بر حقایق تاریخی و جغرافیایی و جمعیتی است.»
لیبرمن گفت : « امیدوارم که در وهله نخست جامعه بین المللی و در شرایط کنونی، اعضای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ، واقع گرا خواهند بود و براساس حقایق و به دور از دایره تنگ منافع سیاسی و یکجانبه ، رفتار خواهند کرد.» نخست وزیر پیشن اسراییل افزود : « بی تردید ما از مردم جمهوری باکو پشتیبانی می کنیم. دولت جمهوری باکو خیلی خویشتندارانه رفتار می کند. اما، متاسفانه سایرین اینگونه رفتار نمی کنند.»