وزارت دفاع ارمنستان: شلیک به خاک ایران نمی تواند از طرف نیروهای ارمنی باشد

۱۷ فروردین, ۱۳۹۵
وزارت دفاع ارمنستان: شلیک به خاک ایران نمی تواند از طرف نیروهای ارمنی باشد

طرف نیروهای ارمنستان صورت گرفته باشد.
به گزارش وب سایت خبری و تحلیلی آذری ها، پایگاه اینترنتی وزارت دفاع ارمنستان گزارش داد علت دعوت از وابسته نظامی ایران در ارمنستان به وزارت دفاع، اظهارات استاندار آذربایجان شرقی ایران بود که موجب سوء استفاده رسانه های جمهوری باکو شد که این رسانه ها مدعی مجروح شدن شهروندان و تخریب ساختمان در روستای قلی بیگلو در نتیجه آتش گشودن نیروهای جمهوری (خودخوانده) قره باغ کوهستانی شدند.»
این پایگاه افزود : « وابسته نظامی ایران گفت که ایران هر دو طرف را خطاب قرار داده و خواسته بود که برای کاستن از احتمال حوادث مشابه ، هشیار باشند. »
پایگاه اینترنتی وزارت دفاع ارمنستان افزود : « داویت تونویان، معاون وزیر دفاع ارمنستان در دیدار با حسین شیخی ، وابسته نظامی ایران در ایروان  با اشاره به موقعیت جغرافیایی این منطقه گفت این منطقه مسکونی در پشت مواضع نیروهای ارمنی قرار داد و بنابراین ، تیراندازی نیروهای ارمنی به سمت آن غیرمحتمل است. »
پایگاه اینترنتی وزارت دفاع ارمنستان افزود : « در این دیدار بیان شد که ادعاهای مطرح شده ( در رسانه های جمهوری باکو)  تحریک آمیز است و با منافع ارمنستان مغایرت دارد. توافق شد که به تماس مستقیم به منظور کاستن از تاثیرات اطلاعات نادرست ادامه داده شود. در همین راستا،  ارتش دفاعی آرتساخ ( جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی) این مساله را بررسی خواهد کرد و نتیجه را به طرف ایرانی اطلاع خواهد داد.»