تکذیب و تایید سقوط بالگرد باکو توسط نیروهای ارمنی

۱۴ فروردین, ۱۳۹۵
تکذیب و تایید سقوط بالگرد باکو توسط نیروهای ارمنی

کرده اند.
پایگاه اینترنتی وزارت دفاع باکو در خبری دیگر گزارش داد : وخامت اوضاع در خطوط تماس میان نیروهای این کشور و نظامیان ارمنی که از شب دوم آوریل آغاز شده، هنوز ادامه دارد.
وزارت دفاع باکو افزود در نتیجه حملات نیروهای این کشور ، تجهیزات نظامی و شمار زیادی از نیروهای ارمنی منهدم شدند.
از سوی دیگر، پایگاه اینترنتی «نیوز» ارمنستان نیز از ادامه درگیری های نظامی در خط آتش بس میان نیروهای جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان خبر داد.

پایگاه اینترنتی «نیوز» ارمنستان به نقل از واحد مطبوعاتی وزارت دفاع قره باغ کوهستانی افزود : « نبرد شدید در هادروت در جنوب و مارتاکرت در شمال شرقی قره باغ کوهستانی جریان دارد و سه دستگاه تانک جمهوری آذربایجان منهدم شده است.

 

تکمیلی:

این خبر سرانجام در ساعات پایانی 14 فروردین از سوی مقامات نظامی جمهوری باکو تایید شد.