کریدورهای تجاری اهمیت بیشتری پیدا می کنند
نقشه زمینی توافقات سه جانبه مسکو

نقشه زمینی توافقات سه جانبه مسکو

دیدار روسای جمهور باکو، ارمنستان و روسیه در مسکو، برای مذاکره در پاره ای از امور مربوط به سرنوشت منطقه پس از جنگ 44 روزه قراباغ کوهستانی در 22 دیماه انجام شد. در این راستا روزنامه کمرسانت روسیه این نقشه را منتشر کرده و مدعی شده است که بین ارمنستان ، روسیه و جمهوری آذربایجان توافقنامه ای مربوط به کریدورهای اقتصادی بین سه کشور امضاء شده است.

 

نقشه توافقات سه جانبه مسکو

  1. خط سبز – مسیر ترانزیتی که ارمنستان را به روسیه و ایران متصل میکند؛
  2. خط نارنجی- مسیر ترانزیتی که آذربایجان را به ترکیه متصل میکند؛
  3. خط منقطع سبز – بخشی از راه آهن در دست ساخت؛
  4.  خط منقطع سیاه – راه آهن؛