جمهوری باکو: یافت شدن سکه های ساسانی در شهرستان جلیل آباد

۲۹ خرداد, ۱۳۹۵

کشاورزی یافته شدند. این سکه های ساسانی ، نقره ای هستند و به سده هفتم و هشتم تعلق دارند.

این معلم تاریخ افزود مشابه این پول ها در دوره حاکمیت فئودوسی دوم ، حکمران بیزانس نیز استفاده می شده است.

این معلم تاریخ روستای شاطرلو شهرستان جلیل آباد در جنوب جمهوری باکو افزود یافته شدن این سکه ها نشان می دهد که مسیر تجارت با اروپا از این مکان عبور می کرده است و ساکنان این منطقه نیز از همین سکه ها استفاده می کردند.

به گزارش آذریها یافت شدن سکه های ساسانی یادگاری دیگر از دوران حاکمیت ایران بر منطقه دربند و قفقاز می باشد. انوشیروان پادشاه ایرانشهر ( ایران ساسانی) شناخته شده ترین و محبوب ترین پادشاه ایران در منطقه قفقاز به شمار می رود. ساخت سد دربند در قفقاز شمالی ( ناحیه دربند امروزی ) توسط انوشیروان برای جلوگیری از یورش اقوام ” بیابانگرد ” صورت گرفت.