در نشست مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا مطرح شد:
برخی در ایران از ترجیح می‌دهند از عبارت «جمهوری باکو» استفاده کنند+فیلم

برخی در ایران از ترجیح می‌دهند از عبارت «جمهوری باکو» استفاده کنند+فیلم

حیدر میرزا (پژوهشگر سیاست خارجی و مطالعات امنیّت) در بخشی از سخنرانی اش در «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی» در شهر واشنگتن دی سی چنین گفت:

« ایران سرزمین های میان رود ارس تا قفقاز شمالی را قلمرو تاریخی خود قلمداد می‌کند و بعضی ها در ایران، جمهوری آذربایجان را آذربایجان نمی نامند و اغلب ترجیح می دهند از اصطلاح «جمهوری باکو» استفاده کنند».

گفتنی است، در حین فروپاشی اتحاد شوروی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نخستین بار در سند شماره .3552‌دش – تاریخ 69.11.9 از عبارت «جمهوری آران» استفاده کرده بود (برای دیدن سند اینجا کلیک کنید). پیش از آن نخست وزیر وقت ایران تیمورتاش، هنگامی که نامه درخواست مساعدت مالی و استمداد محمدامین رسولزاده از طریق حسن تقی زاده را پاراف می‌کرد از عبارت «جمهوری بادکوبه» استفاده بود (برای دیدن سند رسولزاده و تیمورتاش اینجا کلیک کنید):

تیمورتاش خطاب به تقی زاده نوشته بود:

« فرقه مساوات که حالیه لیدر آن محمدامین رسولزاده ابراز دوستی به ایران میکند و ما را تشویق به مخالفت با حکومت شوروی میکند و به حمایت از اعضای فرقه مزبور که در ایران هستند تحریص مینمایند مادام که در بادکوبه زمامداری میکردند بزرگترین دشمن ایران و مثل سگهای کوچک عوعوشان گوش همه را کر کرده بود. اختراع اسم آذربایجان برای بادکوبه از آثار همین رسولزاده و همراهانش است. مساواتیان آلت سیاسی هستند که ما البته با صاحبان آن سیاست دوست ولی با اصل سیاست آنها مخالف هستیم؛ البته با ترکیه دوست هستیم ولی در این که ترکیه در قفقاز سلطه پیدا کند موافقت نداریم. ضمنا خوب میدانیم که جمهوریت بادکوبه یا ارمنستان و گرجستان که رسولزاده منادی اتحاد آنها است نمیتوانند مستقلاً زندگانی بکنند و قهراً باید به طرفی جذب بشوند و در فکر رسولزاده آن طرف البته ترکیه است».

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر دو اصصلاج جمهوری آران و جمهوری باکو در اسناد تاریخی ایران رایج بوده و کاربرد آنها درست و بلکه عمری صد ساله دارد.