نماینده شوش:دشمن به فکر فعال کردن گسل قومی در خوزستان

۲۴ خرداد, ۱۳۹۵

دنبال نفوذ فرهنگی و دامن زدن به اختلافات هستند خوزستان هم از این هجمه های تفرقه انگیز بی نصیب نمانده است.
وی ادامه داد:دلسوزان و نخبگان استان باید مراقب و هوشیار باشند دشمن بیکار نمی نشیند آنها از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در خوزستان بذر تفرقه و اختلاف را کاشتند.
 نماینده مردم شوش با بیان اینکه آیا امروز مشکل خوزستان فقط تغییر چند اسم است تصریح کرد:دامن زدن به مسائل جزئی مثل تغییر نام چند شهر برنامه ای برای دامن زدن به اختلاف و تفرقه در استان است.
 وی ادامه داد:دشمنان نظام که چشم طمع به منابع نفتی و گازی خوزستان دارند با بزرگ کردن موضوعات جزئی و کوچک به دنبال فعال کردن گسل های قومی در خوزستان و سواستفاده از آن برای اهداف شوم خود هستند.
 نماینده مردم شوش تاکید کرد:مهمترین وظیفه امروز مسئولان و نخبگان این است که با طرح مسائل فرعی بهانه به دست دشمن ندهند باید همه به دنبال خدمت رسانی شبانه روز به مردم باشند امروز نیاز اساسی خوزستان ایجاد اشتغال وکار است.
وی ادامه داد:به جای پرداختن به مطالبات فرعی به دنبال به ثمر رسیدن طرح 550 هزار هکتاری در خوزستان باشیم طرحی که نشان می دهد رهبر معظم انقلاب به خوزستان عنایت ویژه دارند.
نوری خاطرنشان ساخت:برخی دانسته با نداسته حرف هایی می زنند که به سود استان نیست و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
وی افزود:دشمن هیچ وقت دلسوز قوم عرب نبوده و نخواهد بود بلکه از آنجا که منافع خود را در تفرفه اندازی دیده است تظاهر به دلسوزی می کند.
 نماینده مردم شوش با بیا اینکه باید همه هوشیار باشیم تا خطری که ابتدای جنگ برای خوزستان پیش آوردند دوباره تکرار نشود تاکید کرد:باید برای جوان خوزستانی کار و اشتغال به وجود بیاوریم تا دشمن از معضل بیکاری جوانان سواستفاده نکند و آنها را فریب ندهد.