دیدار آتی روسای جمهور باکو و ارمنستان

۹ خرداد, ۱۳۹۵
دیدار آتی روسای جمهور باکو و ارمنستان

تحقیقات استراتژیک فرانسه در روزنامه ژاماناک نوشت : «برای انجام این سفر، باید روشن شود که میزبان این دیدار ، فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه خواهد بود یا ژان مارک ایرو، وزیر امورخارجه فرانسه یا آرلم دزیر، وزیر امور امور اروپایی این کشور.»
در این گزارش افزوده شده است: « همچنین هنوز حضور وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در این دیدار مشخص نشده است. اما، این دیدار می تواند ادامه دیدار روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در وین باشد که در این صورت، حضور وزرای خارجه روسیه و آمریکا نیز ضروری خواهد بود.»
در دیدار دو به اضافه سه ( روسای جمهوری باکو و ارمنستان به اضافه وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا و فرانسه) در وین در شانزدهم مه، در خصوص رعایت آتش بس میان باکو و ایروان توافق حاصل شد.