افشای همکاری تاریخی بین شنگال آتاساگون و دولت باغچلی
رئیس سابق میت،پشت پرده مدیریّت حزب حرکت ملّی ترکیه

۶ بهمن, ۱۳۹۹
رئیس سابق میت،پشت پرده مدیریّت حزب حرکت ملّی ترکیه

گوهر گووِن، روزنامه نگار ترک مقیم اروپا، در تازه ترین افشاگری خود به رابطه پنهان بین دولت باغچلی (دبیر کل حزب حرکت ملیّت گرا، گرگ های خاکستری) و رئیس سابق میت اشاره کرده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، گووِن در گزارش خود، گفته است که «شنگال آتاساگون» رئیس سابق سازمان استخبارات ملی ترکیه (1998-2002) پس از بازنشستگی از مقام دولتی به سمت مشاور باغچه لی درآمده است.

بازداشت اوجالان در سال 1998 از سوی سازمان سیا و تحویل مشروطه وی به ترکیه از جمله رویدادهایی بود که در زمان ریاست وی بر میت اتفاق افتاد. همچنین گفته می شد که ارتباط میت با مافیای ترکیه در دوران وی ادامه پیدا کرد و علاءالدین چاکیچی (سرکرده معروف مافیا) در زمان وی به استخدام میت در آمد.

جالب اینجا است که چاکیجی روابط بسیار گرمی با دولت باغچلی دارد. آنها بلافاصله پس از آزادی از زندان دیدارهایی با یکدیگر داشتند که منجر به تهدید دبیرکل حزب جمهوری خلق از سوی چاکیچی شد. آتاساگون در دوران صدرات خود مافیای متمایل به گرگ های خاکستری را کشف، تقویت و برای حوزه های عملیاتی به کار میگرفته است و حتی برخی از آنها نیز در بخش های مدیریتی میت ارتقاء می‌داد. از این رو روابط سه گانه باغچلی، شچاکیچی و آتاساگون قابل درک است. روزنامه رادیکال در اواخر دهه نود، فاش کرده بود که میت پاسپورت دیپلماتیک به چاکیجی داده بود تا در فرانسه عملیاتی علیه اهداف ترکیه انجام دهد.

گوهر گووِن در گزارش خود آورده است که آتاساگون دستکم در دهسال گذشته به صورت پنهان در کنار باغچلی بود و پیش از در دوران خدمت نیز از باغچلی و حزبش حمایت می‌کرد.

اگرچه در ظاهر آتاساگون مشاور باغچلی است اما به نظر می رسد کسی که پشت پرده به صورت عقل منفصل این حزب را اداره میکند، او است نه باغچلی.

آزادی چاکیجی از زندان که تنها یکی از اتهامات وی کشتن همسرش بود، با لابی‌گری دولت باغچلی نزد حکومت ترکیه و به بهانه کوید 19 بود.

به این ترتیب یکبار دیگر از روابط پنهان گرگ های خاکستری با میت پرده برداشته شده و مشخص میشود که این حزب با میت ترکیه روابط بسیار گرمی دارد و متقابلا اعضای شبکه گرگ های خاکستری نیز از طریق شبکه ای که قبلا از سوی آتاساگون ایجاد شده بود، وارد بدنه میت شده اند.

در نتیجه همکاری بین میت، مافیا و حزب حرکت ملی، اخیرا حملات فیزیکی متعددی به مخالفان این حزب شده است. گفته میشود که اوباش مهاجم اطلاعات شخص (محل، مکان و شغل) این افراد را از پیش داشتند و از سوی پلیس به صورت «غیر موثر» تحت تعقیب قرار میگیرند.