زیباکلام: رضاشاه نام «آذربایجان» را بر روی کردستان گذاشت/ آذربایجان غربی عمدتا کردنشین است!

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵
زیباکلام: رضاشاه نام «آذربایجان» را بر روی کردستان گذاشت/ آذربایجان غربی عمدتا کردنشین است!

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» صادق زیباکلام در یکی از تازه ترین سخنرانی های خود در یک محفل دانشجویی گفت: « یکی از کارهایی که رضاشاه کرد تغییر نام کردستان به استان اذربایجان غربی بود. آذربایجان غربی منطقه ای کردنشین است اما اسم آن در سایه سیاست های رضاشاه ، آذربایجان شده است.  مهاباد قلب ناسیونالیسم کردی بود در طول تاریخ بشریت. رضاشاه مهاباد را آذربایجان غربی کرد. [ با پوزخند] آذربایجان. یک تقسیم بندی احمقانه اینجوری. شهرهای اذربایجان غربی عمدتا کرد هستند. اسمش آذربایجان غربی است و کرد هستند».