میزان بدهی شرکت دولتی نفت باکو شش میلیارد دلار اعلام شد

۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

اقتصادی «خزر – اروپا» اطمینان خاطر داد که بدهی شش میلیارد دلاری ، مشکلی برای سوکار ایجاد نمی کند.
معاون سوکار در امور اقتصادی گفت : « بدهی های سوکار با حساسیت مدیریت می شود. میزان بدهی بازپس داده شده در سال جاری، چندان زیاد نیست.  وام ها برای خرید سهم از حوزه آذری – چراغ – گونشلی و ساخت کارخانه کشتی سازی باکو از صندوق دولتی نفت گرفته شده است.  به بانک بین المللی آذربایجان نیز بدهی داریم که بخشی از آن ، از محل بودجه دولتی و بخشی نیز از محل درآمدهای سوکار باید در عرض ده سال بازپس داده شود.»
قاسم اف افزود : « بدهی یک میلیارد دلاری سوکار به شرکت های ترکیه ای برای اجرای طرح های سوکار در این کشور نیز پرداخت شده است.  بدهی های سوکار بطور دائم مدیریت می شود و هیچ مشکلی برای این شرکت ایجاد نمی کند.»