تاکید نماینده یهودی مجلس جمهوری باکو بر فروش جنگ افزار اسرائیلی به باکو

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

 «آذویزیون» ، نماینده یهودی مجلس باکو گفت : « ارمنستان حق ندارد که در این باره به اسراییل یادداشت تسلیم کند. اسراییل دولتی مستقل است که به فروش سلاح مشغول است. از این نظر، مسئولیت فروش هر چیزی به دیگران را خود به عهده دارد. ارمنستان هیچ گاه نمی تواند توقف فروش سلاح به جمهوری آذربایجان را دیکته کند.»
یئودا آبراموف افزود : « سلاح های فروخته شده اسراییل به جمهوری آذربایجان، نه از طریق قاچاق، بلکه براساس قرارداد ارسال می شوند. یادداشت ارمنستان به اسراییل ، قواعد دیپلماتیک را نقض می کند.  اسراییل دولتی دموکراتیک است که مواضع خود را دارد و مسئولیت هرچه را می فروشد، درک می کند. اسراییل در منطقه دیدگاه و قدرت خود را دارد و ویژگی های منطقه را به خوبی می شناسد. التماس های دولتی همچون ارمنستان، اقدامی صحیح نیست. هیچ کس نمی تواند بر اسراییل تاثیر بگذارد که چه کاری را انجام دهد.»
وی افزود : « جمهوری آذربایجان برای خودداری از فروش سلاح به ارمنستان، به هیچ دولتی یادداشت رسمی تسلیم نکرده است. تسلیم یادداشت رسمی، اقدامی بسیار مهم است. به نظر من ، اسراییل این یادداشت ها را جدی نخواهد گرفت. این اقدام نشان می دهد که ارمنستان، دولتی ترسو، عروسک و دورو است. به همین علت، اقداماتش منطبق بر دیپلماسی نیست.»