قشر دیندار در باکو بیش از سایر اقشار، هدف دستگیری و زندان

۲۴ اسفند, ۱۳۹۴

اتحادیه روشنفکران و عضو شورای هماهنگی شورای ملی جمهوری آذربایجان گفت : « در این اواخر حملات به قشر دیندار مردم جمهوری آذربایجان نه تنها کاهش نیافته ، بلکه افزایش هم یافته است. این قشر با بی عدالتی بیشتری مواجه می شود. علت این مساله قابل درک نیست. شاید (مقامات دولتی) به این وسیله، کار خودشان را توجیه می کنند که اگر ما  این حرکت ها را انجام ندهیم، نیروهای متمایل به تاسیس دولت دینی در جمهوری آذربایجان، به هدف خود خواهند رسید. اما، این یک دروغ آشکار است. زیرا،  نمایندگان افراطی ترین قشر اسلامی نیز در جمهوری آذربایجان درک می کنند که برقراری دولت مبتنی بر شریعت در این کشور در شرایط کنونی غیرممکن است. »
الدنیز قلی اف افزود : « می توانستند حاج طالع باقرزاده را نیز بطوری دستگیر کنند که خونی ریخته نشود. حال آنکه، ابعاد فاجعه ای که براساس سناریوی حکومت ایجاد شد، اکنون برای همگان مشخص است. »
رهبر جنبش روشنفکران جمهوری آذربایجان تاکید کرد : « حقوق و آزادی های انسانی نباید براساس معیارهای ملی و نژادی و ویژگی های دینی معین شوند.  هر انسانی صاحب حقوق و آزادی های بنیادین است و این نیز هیچ جایگزینی ندارد.»
الدنیز قلی اف با انتقاد از برخی مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به علت تبعیض قائل شدن در حمایت از حقوق انسانی زندانیان دیندار و غیردیندار گفت : « این ها موضع متفاوتی درباره دینداران محبوس اتخاذ می کنند. تصور می کنند که اگر  نام یک نفر زندانی دیندار را در فهرست «محبوسان عقیده» در جمهوری آذربایجان ذکر کنند، برایشان سربلندی نخواهد داشت. حاج محسن صمدوف، رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان ، چندین سال است که در زندان به سر می برد. او نیز بخاطر سخنانی که بیان کرده است، در زندان به سر می برد. وقوع چنین مسایلی در کشوری که خود را دموکراتیک می نامد، قانون شکنی خجالت آوری است. تحت فشار قرار گرفتن و حبس یک انسان صرفا بخاطر سخنی که بر زبان می راند، ظلمی آشکار است. ماموران دولتی برای پنهان کردن این واقعیت، به این محبوسان انگ می زنند. گاهی در جیب این محبوسان مواد مخدر می گذارند و گاهی نیز اسلحه در خانه آنها جاسازی و کشف می کنند! گاهی نیز اتهام مقاومت در مقابل پلیس را مطرح می کنند. این نوع رفتار، در نهایت به درگیری و هرج و مرج منجر می شود و هیچ عاقبت خوشی را وعده نمی دهد. »

الدنیز قلی اف گفت : « مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان باید فعال باشند و از امنیت انسان ها دفاع کنند و وظایف خود را  باوجدان انجام دهند.  زیرا، در غیر این صورت، جزای کار خود را خواهند دید. زیرا، مفهومی بنام «حقایق الهی» نیز وجود دارد