بیرقدار؛ سرنوشت صنایع نظامی ترکیه در دوران تحریم اروپا و امریکا

۲۵ بهمن, ۱۳۹۹
بیرقدار؛ سرنوشت صنایع نظامی ترکیه در دوران تحریم اروپا و امریکا

پهپاد موفق بیرقدار در جنگ‌های سوریه، لیبی، قراباغ و کوهستان قندیل خوش درخشیده است. اردوغان و سایر مقامات ترکیه طبق عادت همیشه تولید بیرقدار را واکنش قاطعانه ترکیه به محدودیت‌های غرب برای دسترسی این کشور به پهپادهای پیشرفته می دانند.

اما «بیرقدار» به یمن رابطه نزدیک و تنگاتنگ ترکیه با غرب پا به دنیا گذاشته است. موتور اتریشی و‌ قطعات حساس انگلیسی، آمریکایی، کانادایی و آلمانی آن نشان می‌دهد که اظهارات اردوغان مصرف داخلی دارد و اتفاقا شرکت‌های غربی سرگرم داد و‌ ستد پر سودی با صنایع نظامی ترکیه هستند و قطعات و تجهیزات حساس آن را تامین می‌کنند و در غیاب این شرکتها، توانایی ترکیه در صنایع پهپادی به شدت محدود میشود.

این نکته در مورد تانک کره‌ای_ ترکیه‌ای آلتای که قرار بود با موتور آلمانی تولید شود و بالگرد آتاک که با کمک ایتالیا براساس بالگرد قدیمی‌تر آگوستا و با موتوری آمریکایی – انگلیسی ساخته شده صادق است. بسیاری از قطعات حساس دیگر این بالگرد هم از شرکت‌های غربی تامین شده اند.

پس از ماجراجویی‌هایی نظامی اخیر ترکیه، آلمان از تامین موتور تانک آلتای خودداری و پروژه تولید این تانک را عملا مختل کرد، آمریکا نیز با ایجاد موانعی بر سر تامین موتور بالگرد «آتاک» باعث شده برنامه ترکیه برای صادرات این بالگرد به پاکستان مختل شود.

بااین وجود، هنوز شرکت‌های غربی فعال در حوزه صنایع نظامی به طور تنگاتنگ با ترکیه همکاری می‌کنند و ترکیه این ممنوعیت ها را مقطعی می‌پندارد. برای مثال در روزهای اخیر فراخوان شرکت BAE بریتانیا برای جذب مهندس جهت طراحی و ساخت جنگنده نسل پنجم ترکیه خبرساز شد.

ترکیه تنها کشوری است که برخلاف کشورهای صاحب سبکی چون آمریکا و روسیه که طی صد سال گذشته در همه نسل ها و رده ها هواپیما تولید کرده اند، با کمک شرکای غربی اش، راه صدساله را یک شبه پیموده و بدون پیشینه قابل توجهی مستقیما درگیر تولید جنگنده نسل جدید شده است.