باکو به مجارستان پیشنهاد فعالیت اقتصادی مشترک در ایران داد

۱۷ اسفند, ۱۳۹۴

داشته باشند.»
همچنین به گزارش خبرگزاری آپا، پیتر سیارتو، وزیر تجارت و امورخارجه مجارستان نیز گفت: « پس از لغو تحریم های ایران، فضای فعالیت تجاری در ایران خیلی مناسب شده است و مجارستان و  جمهوری آذربایجان می توانند در ایران موسسه اقتصادی مشترک تاسیس کنند.»

همچنین به گزارش سایت اینترنتی «خزرخبر» شبکه تلویزیونی «خزر تی وی»،« اگزیم بانک» مجارستان با اختصاص دویست میلیون دلار وام به جمهوری آذربایجان موافقت کرد و در مقابل آن، جمهوری آذربایجان نیز شرایط لازم را برای فعالیت شرکت های پل سازی و راه سازی مجارستان در جمهوری آذربایجان فراهم خواهد کرد