برگزاری مراسم سی و دومین سالروز استقلال قراباغ کوهستانی در استپاناکرت

برگزاری مراسم سی و دومین سالروز استقلال قراباغ کوهستانی در استپاناکرت

مراسم یادبود سی و دومین استقلال ناگورنو- قراباغ در استپاناکرت برگزار شد. در این مراسم در که فضای باز و با حضور قراباغی ها صورت می گرفت، سالروز استقلال این جمهوری خودخوانده جشن گرفته شد. این موضوع خشم برخی از محافل سیاسی در باکو را در پی داشت.

توفیق یعقوبلو، از حزب فعالان شورای ملی در گفتگو با کانال “استاتوس” گفت :« الهام علی اف که مسئولیت ریاست جمهوری آذربایجان را به عهده دارد، در واقع برخلاف ادعای اعاده حاکمیت بر قراباغ کوهستانی، در عمل به تکمیل روند جدایی قراباغ از جمهوری آذربایجان خدمت می‌کند. الهام علی اف می‌گفت که ارامنه تسلیم شده اند و با امضای توافق 10 نوامبر، سند تسلیم را امضاء کرده اند. اما، اکنون برگزاری مراسم روز “میاتسوم” در خان‌کندی، واقعیات دیگری را نشان می دهد. این مراسم در 32 سالگی میاتسوم برگزار شد. در 20 فوریه 1988 شورای سوسیالیستی قراباغ کوهستانی جدایی این منطقه از آذربایجان را تصویب کرد و ماجرای قراباغ نیز پس از آن شروع شد و اکنون در کل دنیا بر هیچ کس مخفی نیست که این فاجعه از یک ادعای ناحق و تجزیه طلبی شروع شد.»

توفیق یعقوبلو چندقومی بودن کشورهای منطقه را از جهات مثبت این کشور دانست و گفت: «ادعای ارامنه قراباغ مبنی بر تبعیض و بی عدالتی علیه آنها در جمهوری آذربایجان زمان شوروی ، اصلا واقعیت نداشت و علت اصلی برای جدایی طلبی آنها نبود. برعکس، در آن زمان قراباغ کوهستانی از پیشرفته ترین مناطق جمهوری آذربایجان بود».

توفیق یعقوبلو درباره وجاهت قانونی نداشتن اعلام جدایی قراباغ کوهستانی از جمهوری آذربایجان نیز گفت : « براساس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی، به تمامی جمهوری های 15 گانه شوروی بر روی کاغذ این حق داده شده بود در هر زمان بتوانند از این اتحاد جدا شوند. اما، مناطق خودمختار در درون این جمهوری ها این حق را نداشتند. تنها به منطقه خودمختار قراباغ کوهستانی در درون جمهوری آذربایجان این حق داده شده بود که بدون رضایت این منطقه خودمختار، مرجع دیگری حق نداشت که محدوده این منطقه را تغییر دهد. این حق را هم حیدر علی اف، دبیر وقت حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی در سال 1982 به قراباغ کوهستانی داده بود که جمهوری آذربایجان حق نداشت بدون رضایت خود قراباغ کوهستانی تغییر در محدوده و مرزهای آن انجام دهد!»