توقیف محصولات کشاورزی ترکیه در گمرک روسیه

۱۷ اسفند, ۱۳۹۴

شامل گردو، سیب و گوجه فرنگی بوده است که رسانه های روسیه اعلام کردند منشأ برخی از این  محصولات ترکیه بوده است و در اسناد برخی دیگر از محصولات، مکان تولید محصول اعلام نشده است.
آ.ان.اس با اشاره به ابراز تردید اداره نظارت بر  محصولات دامی و باغی روسیه، در مورد افزایش شدید صدور محصولات کشاورزی از ارمنستان، مصر و جمهوری باکو ، افزود : « جمال قلی اف، رییس اداره نظارت بر  محصولات دامی و باغی جمهوری آذربایجان در خصوص افزایش پنج برابری صدور گوجه فرنگی از  جمهوری آذربایجان به روسیه گفت که منشأ تمامی این محصول، جمهوری آذربایجان می باشد.»
آ.ان.اس. افزوده است : «درست است که از ترکیه به جمهوری آذربایجان گوجه فرنگی وارد می شود. اما ، براساس آمارهای موجود ، در حالی که در دسامبر سال گذشته 23 ممیز 6 دهم تن گوجه فرنگی از ترکیه به جمهوری آذربایجان وارد شده بود، این رقم در ژانویه سال جاری 127 ممیز 9 دهم تن بوده است!»