موافقت باکو با محدود نگه داشتن سطح تولید نفت

۱۷ اسفند, ۱۳۹۴

 رونق عبداله اف، رییس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان گفت سوکار خود را برای محدود نگه داشتن تولید نفت خود در سطح تولید ماه ژانویه، آماده می کند.

پیش تر، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در آستانه برگزاری نشست کشورهای تولید کننده نفت در مسکو، ابراز امیدواری کرده بود که جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز با  محدود نگه داشتن تولید نفت خود و حضور در نشست کشورهای تولید کننده نفت، اعم از اعضای اوپک و سایر کشورهای تولید کننده نفت در مسکو موافقت کنند