جزئیات سند همکاری سد خداآفرین و قلعه دختر بین ایران و باکو

۶ اسفند, ۱۳۹۴

بر تکمیل ساخت و بهره برداری از پل خداآفرین ایران، حضور خواهند داشت.
به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتی «مدرن» در باکو، وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرد : « در جریان سفر 23 فوریه الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران، براساس توصیه روسای جمهوری هر دو کشور، متن «موافقت نامه همکاری دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از ذخایر آب و انرژی  نیروگاه خدا آفرین و قلعه دختر»  به اتمام رسید و امضاء شد. »
وزارت اقتصاد جمهوری باکو با تاکید بر اینکه در این موافقت نامه که به امضای شاهین مصطفی اف، وزیر اقتصاد این کشور و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی ایران رسید، اصل احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی باکو و جمهوری اسلامی ایران بیان شده و مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ، ضرورت برپایی تمامیت ارضی باکو و حقوق مساوی هر دوطرف از تمامی ذخایر آبی و انرژی سد «خداآفرین» و «قلعه دختر» مورد تاکید قرار گرفت.
وزارت اقتصاد جمهوری باکو تاکید کرده است : « در  این موافقت نامه،  تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی و نیز بهره برداری و حفاظت ایران از ذخایر آب و انرژی این نیروگاه برق آبی تا زمان برپایی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و نیز بهره گیری مساوی دو طرف از این تاسیسات ذکر شده است. براساس این موافقت نامه، کارشناسان جمهوری آذربایجان در مراحل نظارت بر ساخت و بهره برداری از پل خداآفرین ایران، حضور خواهند داشت. »
وزارت اقتصاد جمهوری باکو  افزوده است : « امضای این سند که برای جمهوری آذربایجان اهمیت فوق العاده ای دارد، نتیجه سیاست خارجی موفق الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان و نشانه نفوذ بالای دولت جمهوری آذربایجان در عرصه بین المللی و نیز مظهر توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران براساس اصول حسن همجواری و دوستی و تامین صلح در منطقه است.»