مراسم خوجالی در اسرائیل برگزار می شود

۶ اسفند, ۱۳۹۴

خوجالی» که توسط بیناد حیدرعلی اف در تل آویو برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.
همچنین در روز 26 فوریه، مراسم رونمایی از بنای یادبود «فاجعه خوجالی»  در تل آویو  برگزار خواهد شد.