باکو؛ مسدود شدن رسانه های شیعه و ایرانگرا

۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

رییس کمیته دولتی امور دینی اخیرا با انتشار خبر دیدارش با سفیر ایران در باکو مدعی حمایت از آزادی های دینی در این جمهوری شد و با استناد به مناسبات این کمیته با  ایران، سیاست های ضدشیعی آن را توجیه کرد، «جنوب نیوز»، یکی از سایت های شیعی فعال در جمهوری آذربایجان مسدود شد.
 پایگاه اینترنتی «جنوب نیوز» با  انتشار اطلاعیه ای با اشاره به اینکه از ماه های نوامبر و دسامبر گذشته تحت فشار  بوده و آی.پی. متعلق به این سایت چند بار مورد حمله قرار گرفته بود، اعلام کرد شرکت دلتا که «جنوب نیوز» خدمات اینترنتی خود را از آن دریافت می کرد، آی.پی. این پایگاه اینترنتی را مسدود کرده است.
جنوب نیوز افزوده است که تا زمان رفع مسدودیت آی.پی. این پایگاه اینترنتی، از طریق فیسبوک به اطلاع رسانی ادامه خواهد داد.
در هفته گذشته نیز پایگاه اینترنتی اسلام-آذری در جمهوری آذربایجان مسدود شد.

این در حالیست که رسانه های تحت کنترل وهابی ها و نورچی ها در جمهوری آذربایجان از جمله سایت وهابی «سلف-خبر» و تلویزیون نورچی «خزر تی وی» و شبکه تلویزیونی «آ.ت.و.» که  وابستگی آشکاری به اسراییل دارد و شوهای یهودی پخش می کند، آزادانه به تبلیغات ضدشیعی خود در  این جمهوری ادامه می دهند.