معاون یک مرکز اسرائیلی: چندفرهنگ گرایی باکو می تواند به دنیا صادر شود

۷ بهمن, ۱۳۹۴
معاون یک مرکز اسرائیلی: چندفرهنگ گرایی باکو می تواند به دنیا صادر شود

بسیار مهم بنام تساهل دینی و ارزش های چندفرهنگ گرا دارد.»
به گزارش خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری باکو معاون «مرکز سیمون ویزنتال» گفت : « زندگی دوستانه و برادرانه پیروان مذاهب مختلف و نمایندگان تمامی خلق ها صرف نظر از تفاوت زبان و دینشان در جمهوری آذربایجان، برگزاری برنامه های تاریخی-فرهنگی و تعمیر و بازسازی مساجد و زیارتگاه های مسلمانان و معابد یهودی و مسیحی ، همگی شاخص های نشاندهنده وضعیت سالم دینی-معنوی موجود در جمهوری آذربایجان است.»
خاخام آبراهام کوپر گفت : « همراه بودن رهبر اداره مسلمانان قفقاز و رهبران سایر جمعیت های دینی جمهوری آذربایجان و مشارکت آنها به همراه یکدیگر در نشست هایی که در خارج برگزار می شود، بسیار مهم است. »

خاخام کوپر اعلام کرد در آینده نزدیک سفر رهبران جمعیت های دینی جمهوری آذربایجان به آمریکا را تدارک خواهیم دید.
الله شکور پاشازاده نیز  گفت : «وزرارت امورخارجه آمریکا در تهیه گزارش سالانه درباره اوضاع دینی کشورها،  حقایقی را که در جمهوری آذربایجان مشاهده می شود و زندگی واقعی جمعیت های دینی در این کشور را به درستی منعکس کند. در غیر این صورت این گزارش ها، مغرضانه تلقی و موجب نارضایتی دینداران خواهد شد.»
رییس اداره مسلمانان قفقاز گفت : « اعلام سال 2016 به عنوان سال چندفرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان از طرف الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، اهمیت بسیاری دارد و آذربایجان بخاطر اینکه  چندفرهنگ گرایی ، سبک زندگی در این کشور می باشد، به خود مباهات می کند.»

سیمون ویزنتال ( Simon Wiesenthal) دسامبر یهودی آمریکایی اهل اتریش  که  از مشهورترین بازماندگان هولوکاست معرفی می شود،  به خاطر تلاشش در پیگرد و دستگیری و به دادگاه کشاندن افراد مرتبط با هولوکاست شهرت دارد. وی در سال 1977 سازمانی به نام مرکز سیمون ویزنتال تاسیس کرد