باکو اجازه نمی دهد ایران در قفقاز نیروی برتر باشد!

۶ بهمن, ۱۳۹۴

 اما ضعیف بودن خطوط ارتباطی منطقه قفقاز جنوبی و عدم تامین امنیت این خطوط ارتباطی در درازمدت، امکان این برتری را نمی دهد و  جمهوری آذربایجان نیز به عنوان بازیگر اصلی این منطقه ، این اجازه را نمی دهد.
به گزارش «آذریها»، یونس اوغوز، نویسنده این تحلیل در خبرگزاری ترند افزوده است : « موضوع اینجاست که اگر ایران می خواهد در طرح های گازی تاپ TAP و تاناپ TANAP مشارکت کند، باید رضایت جمهوری آذربایجان را جلب نماید.»

تحلیلگر ترند افزوده است : « تمامی دنیا، ایفای نقش مهم جمهوری آذربایجان در موضوع ترانزیت را مشاهده کرده است. زمانی که ترکیه هواپیمای روسیه را هدف قرار داد و روسیه برخی تحریم ها را علیه ترکیه وضع کرد، جمهوری آذربایجان با استفاده از این وضعیت و حتی با کاستن از تعرفه ترانزیت ، مسیر جایگزین را برای انتقال بارهای ترکیه به آسیای مرکزی پیشنهاد کرد. به این ترتیب، نفوذ و نقش جمهوری آذربایجان را در منطقه و در زمینه انتقال محموله های ترانزیتی از طریق دریای خزر به قزاقستان و ترکمنستان افزایش یافت. »

در این تحلیل با استناد به کتاب «ژئوسیاست آذربایجان» نوشته علی حسن اف، دستیار ارشد رییس جمهوری آذربایجان افزوده شده است : « هم اکنون در قفقاز سه بلوک بندی نسبی وجود دارد. یکی ، بلوک ارمنستان و روسیه است  که در مسایل مختلف، ایران نیز در صورت تامین منافعش از این بلوک حمایت می کند. اما به علت منطبق نشدن منافع ژئوسیاسی و نظامی-ژئواستراتژیک ایران و روسیه، مسکو به هیچ وجه با  ورود ایران به منطقه قفقاز موافق نیست. دومین بلوک بندی در قفقاز، متعلق به گرجستان و ناتو است و ناتو از طریق گرجستان منافع نظامی-ژئواستراتژیک خود را در قفقاز تامین می کند. سومین بلوک بندی در قفقاز نیز شامل جمهوری آذربایجان و ترکیه و تاحدودی گرجستان و روسیه است. زیرا، جمهوری آذربایجان با هر دو بلوک بندی قبلی فاصله لازم را حفظ کرده است. جمهوری آذربایجان خواهان همکاری است و در این منطقه، صرفا دارای اتحاد و همکاری نظامی-ژئواستراتژیک با ترکیه می باشد