جوسازی رسانه های باکو علیه درمان و پزشکی تبریز به بهانه مرگ یک کودک

۵ بهمن, ۱۳۹۴

هزاران تن از اتباع باکو برای درمان و پزشکی ( از معالجه عادی تا جراجی قلب و… ) به مراکز درمانی ایران به ویژه در تبریز مسافرت می کنند. این شکل از تعامل و روی آوردن مردم باکو به شهرهای ایران برخی از محافل باکو را نگران کرده است. این محافل سعی دارند با انتشار اخبار و گزارش های منفی تحریف شده در خصوص درمان بیماران در تبریز، آبروی حوزه پزشکی و درمان این شهر مهم را زیر سوال ببرده و پزشکان و پرستاران تبریزی را بی کفایت یا غیرماهر نشان دهند.

در همین راستا مرگ تاسف بار یک کودک در بیمارستان کودکان تبریز دستمایه ای برای سیاه نمایی از حوزه پزشکی و پرستاری در تبریز شده است.
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی آ.ان.اس. روز دوشنبه خبر داد : «‌ خانواده گورگود داداش زاده، کودک ده ماهه ای که در بیمارستان کودکان تبریز جان باخت، جنازه او را  از بیمارستان خارج کرده اند.»
شبکه آ.ان.اس. افزود : « خانواده این کودک، امروز جنازه را به باکو می آورند.   شهریار داداشوف ، عموی این کودک گفت آنها می خواستند امروز، زود از آنجا خارج شوند. اما، به علت معطلی در اداره پلیس در ارتباط با اسناد مربوطه ، روند انتقال جنازه قدری به طول انجامیده است. هم اکنون برادرم به همراه دایی کودک، با جنازه از تبریز خارج شده اند و تا سه الی چهار ساعت دیگر به منطقه عبور مرزی خواهند رسید. »
 شبکه آ.ان.اس نوشت: « گورگود 10 ساله در ظهر 21 ژانویه در نتیجه عفونتی که به ریه اش در بیمارستان کودکان تبریز وارد شد، جان باخت. در مورد خودداری بیمارستان از تحویل جسد این کودک به بستگانش خبر منتشر شده بود.»
سایر منابع خبری باکو نیز طی پنج روز اخیر اخبار زیادی را در این باره منتشر کرده اند.
اخبار و گزارشهایی از این دست سعی دارند اعتبار و حیثیت گردشگری پزشکی تبریز را زیر سوال برده و در کل تصویری منفی از تبریز ارائه دهند.